Υπηρεσίες παροχής ανθρώπινου δυναμικού.


Φορτοεκφορτώσεις

 • Φόρτωση Εμπορευμάτων
 • Εκφόρτωση Εμπορευμάτων
 • Μεταφόρτωση Εμπορευμάτων

Logistics

 • Παλετοποίηση
 • Εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις scanner, BT, περονοφόρων μηχανημάτων
 • Καθαρισμοί βιομηχανικών χώρων γραφείων
 • Προσωπικό για παλετοποίηση
 • Εκκενώσεις σε ράμπα
 • Εκκενώσεις και αποθήκευση εμπορευμάτων

Ιδιώτες

 • Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις
 • Ξεκαθάρισμα αποθήκης
 • Περιποίηση αυλής και κήπων
 • Καθαρισμοί πολυκατοικιών & κατοικιών
 • Χειρωνακτικές εργασίες

Contract Solutions Company 2023 - Contract Company | Designed, Developed & Managed by WDSA